ซีพีแรม เชิดชูเกียรติคนดีซีพีแรม ย้ำความสำเร็จยุคศรีอัจฉริยะ (2561-2565) “ความดีคู่ความเก่ง”

“การทำความดีทำให้เรามีความสุข สุขที่ได้ทำ”

คุณนันทิยา แป้นถึง
ผู้จัดการแผนก
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ชลบุรี)

– คนดีซีพีแรม ปี 2564 –

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
https://facebook.com/5657890140909709

#CPRAM #ซีพีแรม #คนดีซีพีแรม #ซีพีร้อยเรียงความดี #ร้อยเรียงความดี #ซีพีร้อยปี #ซีพี100ปี