ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ส่งต่อความดี เพิ่มเรื่องราวดีๆ ในสังคม

ซีพีแรม ยกระดับความดีคู่ความเก่งสู่สังคมอย่างต่อเนื่องผ่าน “โครงการคนดีศรีอัฉริยะ” ในการทำความดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา อนึ่งเป็นการร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และทรงพลังให้กับสังคมต่อไป

คุณเปิ้ลได้ถ่ายทอดเรื่องราวการทำความดี เมื่อวันหนึ่ง คุณเปิ้ลได้พบเจอกับนายท่าสถานีรถไฟแห่งหนึ่งกำลังพาผู้พิการทางสายตาข้ามทางรถไฟ คุณเปิ้ลจึงตัดสินใจช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาท่านนั้นข้ามทางรถไฟอย่างปลอดภัย

โดย คุณศิริพร ชินศรี ฝ่ายเอกสารนำเข้าและส่งออก บริษัท ซีพีแรม จำกัด

#CPRAM #ซีพีแรม #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ #ส่งต่อความดี #เพิ่มเรื่องราวดีๆในสังคม #CPร้อยเรียงความดี