ซีพีแรม (บ่อเงิน) เดินหน้าโครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง


คุณณัฐสิทธิ์ อึ๊งภากรณ์ ผู้จัดการทั่วไป และคุณบุษบา ฉิมวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน) ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม “แสนกล้าสู่แสนต้น” ภายใต้โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้พนักงาน มีส่วนร่วมในการรับกล้าไม้ไปปลูกยังชุมชน และพื้นที่ของตนเอง ตามภูมิลำเนาของพนักงานทั่วประเทศ โดย ซีพีแรม (บ่อเงิน) สนับสนุน และส่งมอบกล้าไม้ยืนต้น อาทิ ต้นประดู่ ต้นสัก ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง และต้นพะยูง จำนวน 1,125 ต้น เพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟู และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณต้นไม้ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ โครงการ “CPRAM Green Life” #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลายและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ Carbon Neutral ภายในปี 2573 อันเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดวิกฤตโลกร้อน ซึ่งจากปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (บ่อเงิน)

รับชมเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/652019371496836/posts/4967465366618860/

#CPRAM #ซีพีแรม #CPRAMGreenLife #ปลูกเพื่อโลกยั่งยืน #แสนกล้าสู่แสนต้น #ซีพีร้อยรักษ์โลก #ซีพีร้อยเรียงความดี