คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน: ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในโอกาสครบรอบ 100 ปี เครือเจริญโภคภัณฑ์ “CP ร้อยเรียงความดี”

การทำความดี จะทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส และเผยแผ่ความดีนั้น สู่คนรอบข้างในสังคมอย่างมีความสุข

“ความดีทำให้จิตใจผ่องใส และสังคมเป็นสุข”

คุณสาธิต แสงเรืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

#CPRAM #ซีพีแรม #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ #ส่งต่อความดี #เพิ่มเรื่องราวดีๆในสังคม #CPร้อยเรียงความดี