คุณรัตติกรณ์ เสาร์คำ: ซีพีแรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ส่งต่อความดี เพิ่มเรื่องราวดีๆ ในสังคม

ซีพีแรม ยกระดับความดีคู่ความเก่งสู่สังคมอย่างต่อเนื่องผ่าน “โครงการคนดีศรีอัฉริยะ” ในการทำความดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา อนึ่งเป็นการร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญ และทรงพลังให้กับสังคมต่อไป

เส้นทางการเป็น “จิตสาธารณะ” ของคุณกรณ์ เริ่มต้นจากการสอนหนังสือแก่ผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอด ราชวิถี รวมถึงสอนหนังสือแก่น้องๆ ณ วัดไผ่เหลือง จังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้มีโอกาสเป็นจิตสาธารณะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย และญาติของผู้ป่วย ณ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

โดย คุณรัตติกรณ์ เสาร์คำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด

#CPRAM #ซีพีแรม #ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ #ส่งต่อความดี #เพิ่มเรื่องราวดีๆในสังคม #CPร้อยเรียงความดี