“กวี ก้องสนั่นไพร” นักเรียนทุนฯ รุ่น 8 หนึ่งในความภูมิใจของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

“กวี” เป็นนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มาศึกษาต่อที่ ที่ รร.วังไกลกังวล โดยมากินนอนอยู่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ห้วยทราย จนจบชั้นชั้น ม.3 จากนั้น “กวี” เลือกเรียนต่อวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรี จนจบ ปวช. จากนั้นเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเกษตร ศรีสะเกษ หลักสูตร ปวส. และได้รับคัดเลือกไปฝึกงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอล 11 เดือน เมื่อปี 2560 หรือ 3 ปีที่แล้ว

ภายหลังกลับมา “กวี” ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองให้รุ่นน้องนักเรียน ตชด. ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ กว่า 50 คน ฟังที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน ห้วยทรายฯ เป็นแรงบันดาลใจให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ปัจจุบันกวีทำงานแล้ว โดยกลับมาช่วยงานในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชน ห้วยทรายฯ ด้วยความรู้สึกอยากตอบแทนผู้มีพระคุณอย่าง “ครูรี อารีรัตน์ เหลือหลาย” และ “ครูนก อัญชลี เกิดทอง”หรือ”ครูนก” ที่กวีเปรียบเสมือนเป็นแม่คนที่ 2 ทั้งสองท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิฯ ที่ดูแลเยาวชนทุกคนที่มาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์ฝึกฯ ตลอดมาตั้งแต่ตั้งโครงการฯ

กวีมาจากครอบครัวชนบทที่ยากจน แต่ได้รับโอกาสในชีวิต กวีเล่าว่าตอนไปฝึกงานที่อิสราเอลเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้แรงบันดาลใจในการทำการเกษตรที่ก้าวหน้าของอิสราเอล แม้จะอยู่ในท่ามกลางทะเลทราย แต่อิสราเอลนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ต่อสู้กับข้อจำกัด อุปสรรค กวีเองก็เคยฝันอยากเห็นเมืองไทยมีโอกาสและความก้าวหน้าด้านเกษตร แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือกลับมาทำงานตอบแทนครูรีและครูนกที่เสียสละ ทุ่มเทความรัก ความห่วงใยให้กับเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพฯ

Cr.CP RLDF