มาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคต่างๆ ผ่านการเล่าวิทยาศาสตร์ใน 3 นาที กับ Learn English with Famelab

??‍?เพราะคลิปสอนภาษาอังกฤษ มันธรรมดาไป!!!

??‍? มาเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และรูปประโยคต่างๆ ผ่านการเล่าวิทยาศาสตร์ใน 3 นาที กับ Learn English with Famelab

??ผ่านทาง True ID : https://movie.trueid.net/series/nA25EjMOpj3r/2NQzpb2XWyEm

#truetogether #csrtrue #trueid #famelab #famelabthailand #english #BritishCouncil