ภาพบรรยากาศ พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่าย “CP Green Photo Contest 2019” ณ ห้องสมุดชั้นใต้ดิน อาคารทรู ทาวเวอร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

โครงการที่ให้พนักงานในเครือซีพีร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางการถ่ายภาพ เพื่อส่งเสริมให้เข้าไปสัมผัสและซึมซับความงดงามของ “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ให้เกิดความซาบซึ้ง ความผูกพัน รักและหวงแหน ร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมได้รับความสนใจจากพนักงาน ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเป็นจำนวนมากถึง 581 ภาพ แบ่งเป็นเป็นภาพถ่ายหัวข้อ “ธรรมชาติของฉัน” จำนวน 348 ภาพ และหัวข้อ “สัตว์แสนรัก จำนวน 233 ภาพ ซึ่งมีพนักงานบริษัทในเครือ กว่า 25 บริษัท ที่ร่วมส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้