เชิญชวนร่วมบริจาคกับโครงการก้าวด้วยธรรมเพื่อ 17 รพ. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ๑๗ โรงพยาบาล กับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนร่วมบริจาคกับโครงการก้าวด้วยธรรมเพื่อ 17 รพ. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ๑๗ โรงพยาบาล กับมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

👉🏻บริจาคผ่านช่องทางดังนี้
⭐️ TrueMove H กด *948*1719*100# โทรออก (เพื่อบริจาค 100บาท)
⭐️บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาบางลำพู ชื่อบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เลขบัญชี 167-6-00737-7

#csrtrue #truetogether #ก้าวด้วยธรรม #มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร #ก้าวด้วยธรรมครั้งที่4 #ก้าวด้วยธรรมเพื่อ17โรงพยาบาล