เครือซีพี ติด 1 ใน 135 บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก The 2021 World’s Most Ethical Companies จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกที่กำหนดมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม “ศุภชัย เจียรวนนท์” รับโล่เกียรติยศพร้อมเผยค่านิยมองค์กรคือเข็มทิศกำกับการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ส่งผลให้เติบโตยั่งยืนสร้างประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับโล่เกียรติยศ “ World’s Most Ethical Companies 2021” หรือ “บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2564” จาก Ethisphere สถาบันระดับโลกในด้านการประเมินมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ในงาน Virtual WME Honoree Gala 2021 หลังจากที่ได้ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2564 ไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทั้งนี้โดยมีผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำใน 22 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน อาทิ Kellogg, LinkedIn, Sony, L’OREAL, Microsoft, PepsiCo, Prudential เป็นต้น ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดงาน Virtual ออนไลน์ครั้งแรก ในรูปแบบ Private Viewing Party เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งแสดงความยินดีและสัมผัสประสบการณ์การรับชมงานระดับโลก

ในการนี้ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 6 ซีอีโอจากบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในช่วง CEO Highlight ร่วมกับ Michael Dell, Chairman and CEO, Dell Technologies , Jo Ann Jenkins CEO of AARP, Halsey Cook Jr. CEO of Milliken, Julie Sweet CEO of Accenture และ คุณปกิต เอี่ยมโอภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ทั้งนี้  คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้กล่าวถึงเส้นทางการดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์แก่นักธุรกิจบนเวที Virtual WME Honoree Gala 2021 โดยกล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจเติบโตมาหนึ่งศตวรรษมีพนักงานกว่า 4 แสนคนทั่วโลก ด้วยการยึดมั่นในหลักจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของเครือฯ ไปพร้อมกับการยืดหลักค่านิยมองค์กรเป็นเข็มทิศสำคัญในการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม อันได้แก่ “ปรัชญา 3 ประโยชน์” คือ การดำเนินธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์จะต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน รวมถึงประชาชนในประเทศต้องได้ประโยชน์ และสุดท้ายบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเครือฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังยึดมั่นในค่านิยม “ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม” ซึ่งถือเป็นรากแก้วสำคัญในการทำให้ธุรกิจของเครือฯ จนได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

“เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน Ethisphere ให้เป็น 1 ใน 135บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก รางวัลนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า เครือฯจะไม่หยุดที่จะพัฒนาองค์กร ผู้บริหารและพนักงานของเครือฯ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมดั่งเช่นที่เรายึดมั่นในคุณธรรมและความซื่อสัตย์มาตลอด 100 ปี ก้าวต่อไปของเครือฯ เราพร้อมมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้คนในสังคม” คุณศุภชัย กล่าว

ด้าน มร.ทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere กล่าวว่า ภาคธุรกิจคือกำลังสำคัญในการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการการทำธุรกิจ การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) คือพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกให้ดีขึ้น ซึ่ง Ethisphere มั่นใจว่าผลงานอันน่าภาคภูมิใจของทั้ง 135 บริษัทจากทั่วโลกที่ได้รับพิจารณาให้เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมจะสร้างแรงบันดาลใจให้ภาคธุรกิจอีกจำนวนมากในทั่วโลกได้นำไปปฏิบัติตาม ภาคธุรกิจควรหันมาให้ความสำคัญกับ ESG ให้มากยิ่งขึ้น

กรอบความคิดและวิธีการคัดเลือกบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกนั้นได้รับการกำหนด ตรวจสอบ และขัดเกลาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและความเข้าใจลึกซึ้งจากเครือข่ายผู้นำความคิดของ Ethisphere และจากคณะกรรมการWorld’s Most Ethical Company Methodology Advisory Panelเกณฑ์การคิดคะแนนมาจาก 5 ประเภทหลักๆ ประกอบด้วย กระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance) (35%) การสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม (20%) ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (20%) การกำกับดูแลกิจการ (corporate governance) (15%) และชื่อเสียงขององค์กรและความเป็นผู้นำ (10%)

Ethisphere® Institute เป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกที่กำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจในตลาด Ethisphere มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการวัดผลและกำหนดมาตรฐานจริยธรรมหลักโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถปรับปรุง การดำเนินธุรกิจและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง Ethisphere ยกย่องความสำเร็จด้านจริยธรรมขององค์กรต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านการประกาศเกียรติคุณ “บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก” ซึ่งผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ในนาม Business Ethics Leadership Alliance (BELA) ท่านสามารถดูค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethisphere ได้ที่: https://ethisphere.com