โครงการดี CP FreshMart จัดอบรม “ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร” ขับเคลื่อนร้านต้นแบบ ลดอาหารส่วนเกิน-ขยะอาหาร

โครงการเถ้าแก่กลาง ซีพี เฟรชมาร์ท กรุงเทพโมเดล เขตรัชดา เดินหน้าอบรม “ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร” (Food Rescue Ambassador) ร่วมกับ มูลนิธิไทย เอสโอเอส (Scholar of Sustenance Thailand : Thai SOS) เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานขับเคลื่อนร้านต้นแบบลดอาหารส่วนเกิน (surplus food) และขยะอาหาร (food waste) ตามนโยบายรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มูลนิธิสโกลาร์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ เอสโอเอส โดยมี ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เรื่องปัญหาความมั่นคงทางอาหาร การจัดการห่วงโซ่อาหาร แนะนำตัวอย่างโครงการรักษ์อาหาร และการทำงานร่วมกับโครงการรักษ์ (ซีพี เฟรชมาร์ท) พร้อมร่วมศึกษาการปฏิบัติงานจริงของ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุขุมวิท 50

การอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมประสบการณ์ให้กับ “ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร” ของ ซีพี เฟรชมาร์ท ให้ตระหนักรู้เพื่อการบริหารจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิไทยเอสโอเอส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการอาหารส่วนเกินและขยะอาหาร นำไปจัดการ ส่งต่อหรือนำไปปรุงเป็นอาหารตามมาตรฐานถูกสุขอนามัย เพื่อส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้ที่ขาดแคลน

กิจกรรมดังกล่าว จะนำร่องเปิดตัวพร้อมกันที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท 4 สาขา ได้แก่ เสนานิคม, อมรพันธ์ 9, ศุภฤกษ์ และลาดพร้าว 80 แยก 22 ในวันที่ 23 ก.ย. 2563

Cr:Pr CPF