ประธานคณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน 2021 ชวนส่งผลงานนวัตกรรมด้านวิถีใหม่ (New Normal Innovation) เปิดรับ 15 ส.ค. – 31 ต.ค.

ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานคณะกรรมการวิชาการ มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2021 เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากช่วงการระบาดของโควิด-19 เครือฯเล็งเห็นว่าพนักงาน หน่วยงาน มีการคิดค้นพัฒนา รูปแบบการดำเนินงานเกิดเป็นผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่(New Normal Innovation)เพื่อเตรียมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการกู้วิกฤตโลกจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 เครือซีพีจึงได้เพิ่มและเชิดชูผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่เป็นอีกหัวข้อหนึ่งสำหรับงานมหกรรมนวัตกรรมบัวบาน เครือฯ 2021

จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานในทุกส่วนงานร่วมส่งผลงานนวัตกรรมวิถีใหม่เพื่อคัดเลือกนำไปตีพิมพ์ จัดแสดง และคัดเลือกเพื่อรับรางวัล Chairman Awards ด้านNew Normal Innovation โดยเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 โดยเข้าไปที่ www.cpinnoexpo.net เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม