ปันเวลา แชร์ความสุข ณ มูลนิธิเด็ก โสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ เด็กๆ หลายคนอาจได้รับของขวัญ และทำกิจกรรมพร้อมหน้าร่วมกับครอบครัว แต่สำหรับเด็กกำพร้า คงเป็นเรื่องยาก ที่จะได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้ และของขวัญปีใหม่ที่พวกเขาต้องการ อาจไม่ใช่เพียงสิ่งของเท่านั้น

คุณพนารัตน์ ไชยแก้ว ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาหาดใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรมมอบเสื้อกีฬา 30 ปีแม็คโคร จำนวน 50 ตัว พร้อมสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ให้กับหมู่บ้านเด็กโสสะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ในรูปแบบของครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม

คุณพนารัตน์ หรือพี่ตาล บอกเล่าถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬา จึงร่วมทำกิจกรรม CSR “มอบเสื้อกีฬา 30 ปีแม็คโคร” เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ให้แก่น้องๆ ในหมู่บ้านของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้น้องๆ รวมถึงเยาวชนใกล้เคียง ได้มีโอกาสออกกำลังกาย ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจะเป็นรากฐานที่ดีแก่การอยู่ร่วมในสังคมในอนาคต

การทำกิจกรรม CSR ดังกล่าว เป็นการแบ่งปันสุขภาพที่ดี และการเรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคม ดังเช่นที่แม็คโครสาขาหาดใหญ่เองก็มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานได้สนุกสนาน ผ่อนคลาย สร้างความสนิทสนม เพิ่มความสามัคคีในองค์กร และเป็นการสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

Cr.ทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร