ปันเวลา แชร์ความสุข : ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนและมั่นคง

แม็คโคร นำโดยทีมมิตรแท้โชห่วย คุณทศพร ธนโชคจินดา ผู้จัดการศูนย์มิตรแท้โชห่วย พร้อมคุณรัชกฤต ชูทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาปากช่อง ร่วมกับ คุณสายวรุฬ บรรพตเขียว หน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเจียรวนน์อุทิศ จำนวน 8 แห่ง ในโครงการพัฒนากลุ่มโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชนบท โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 เป็นแห่งแรก เพื่อประเมินร้านค้าสหกรณ์เดิมของโรงเรียน ทั้งนี้ทีมแม็คโครมิตรแท้โชห่วย ลงมือปรับปรุงร้านค้าและสอนการบริหารจัดการร้านค้าโชห่วย โดยมีคุณสุรชัย เพ็งเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทศ 2 เป็นผู้รับมอบโครงการ

รายงานโดยทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร