พาณิชย์จังหวัดเยี่ยมชมสาขาแม็คโครทั่วประเทศ ในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7”

แม็คโครร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ล็อต 7” โดยนำสินค้ากว่า 3,000 รายการ ลดราคาสูงสุด 70% ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลดค่าครองชีพของประชาชน ในสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยสำนักงานพาณิชย์ในทุกจังหวัดได้เข้าตรวจสอบสินค้าและป้ายสื่อสารการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวที่แม็คโครสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด โดยสินค้าที่เข้าร่วมลดราคาทั้งหมด 6 กลุ่มสินค้า ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม, อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง, ซอสปรุงรส, ของใช้ประจำวัน, ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย, และผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง เป็นต้น

Cr.Makro