ปันเวลา แชร์ความสุข : “อาหาร” คือปัจจัยหลัก ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ ซึ่งจะขาดไม่ได้

ประเทศไทยต้องเผชิญกับโควิด-19 อีกยาวนาน ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องยากลำบากทั้งเรื่องความเป็นอยู่ หลายคนต้องอดมื้อกินมื้อ แม็คโครสาขาระนอง เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยคุณเสาวณี สุจิระกุล ผู้จัดการทั่วไป ชวนน้องๆ พนักงาน มอบข้าวสาร จำนวน 65 กก. และไข่ไก่ จำนวน 13 แผง ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง โดยมีคุณณัฏฐ์ทิตา พัชรกุลเขมศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง เป็นผู้รับมอบ ข่าวว่า สิ่งของเหล่านี้จะไปมอบให้กับ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสที่เดือดร้อน หรือ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ พม.โมบาย “ปันสุขสู่ชุมชน” ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะตามไปเยี่ยมคุณ

รายงานโดยทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร