แม็คโครสาขาระยอง มุ่งสร้างจิตสำนึก ทำความดีร่วมพัฒนาท้องถิ่น

แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องมีมาตรการป้องกันต่างๆ แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ยังสามารถทำควบคู่กันไปได้

แม็คโครสาขาระยอง นำโดย คุณอาคม คล่องใจ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายพัฒนาและบริหารลูกค้า พร้อมพนักงานสาขาระยอง ชวนกันออกไปคืนความสวยงามหาดระยอง ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้กับสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเพื่อลดขยะพลาสติกไม่ให้หลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในจังหวัด เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดียิ่งขึ้น

คุณอาคม เล่าให้ฟังว่า หน่วยงานราชการต่างแสดงความชื่นชมและขอบคุณที่แม็คโครเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และยังชื่นชมถึงมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสาขาอีกด้วย

รายงานโดยทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร