ปันเวลา แชร์ความสุข : “ปันน้ำใจ ห่วงใยชาวตราด”

จังหวัดตราด เป็นเพียงบางส่วนของความเดือดร้อน ซึ่งก็คงไม่ต่างจากเสียงสะท้อนของคนไทยทั่วประเทศ ปัจจุบันสุขภาพก็ต้องระวังให้รอดพ้นจากโควิด 19 แต่ชีวิตยังต้องดำเนินต่อไป หลายครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเคย ทำให้ขาดรายได้ทันที ขณะที่การดำรงชีวิตก็ต้องดำเนินต่อ อาหาร จึงเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน

ณ ช่วงนี้ไม่มีใครเข้าใจสถารณ์ได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่ คุณอุศนา สถาพรพัฒนา ผู้จัดการทั่วไปแม็คโครสาขาตราด ชวนพนักงานออกไปทำความดี มอบน้ำดื่มข้าวสาร และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น โดยมีคุณวรรณา อรัญกุล นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ

คุณอุศนา เล่าว่า การทำความดียังเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ มีความสำคัญต่อสังคมอยู่ นอกจากการลุกขึ้นมาทำความดีนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ พี่จึงชวนน้องๆทุกคนที่สาขา ร่วมช่วยกันทำความดี แบ่งปันเวลาส่วนตัวมาช่วยกันรักษาสังคม และสภาพแวดล้อมด้วยกัน

รายงานโดยทีมสื่อสารองค์กรแม็คโคร