สำนักบริหารความยั่งยืน ภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมซีพีเอฟนำพนักงานในเครือซีพี และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมทำกิจกรรม “พากันยกก๊วน มีสาระยกแก๊ง”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สำนักบริหารความยั่งยืน ภาคกิจกรรมสัมพันธ์และการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ รวบกับ ซีพีเอฟ ตอกย้ำแนวคิด ” SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน “ นำเพื่อนพนักงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมทำกิจกรรม “พากันยกก๊วน มีสาระยกแก๊ง” ดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลน ต.บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร ต่อยอดโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน

นอกจากนี้ยังช่วยกันเก็บขยะที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ได้ถึง 144 กิโลกรัม และปล่อยพันธุ์ปูแสมอีก 500,000 ตัว ซึ่งปูแสมจะทำหน้าที่พรวนดิน สร้างปุ๋ย ให้แก่ป่าชายเลน ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของกระบวนการทางระบบนิเวศ โดยพันธุ์ปูแสมที่จะนำไปปล่อยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเครือข่ายบ้านปากมาบ ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

Cr:ดร.อธิป อัศวานันท์