จิตอาสากลุ่มการค้าฯ/กลุ่มพืชครบวงจรส่งมอบคุณช้างจับมือ ปีที่ 2 ให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คุณสุรศักดิ์ หวังประสบกลาง ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงสีข้าวบุรีรัมย์ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด นำคุณช้างจับมือ ของ CSR SPIRIT จิตอาสากลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์มอบให้ นายแพทย์ไกรวุฒิ สุขสนิท รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 200 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อมือพร้อมมอบข้าวฉัตรไลท์ 30 กก. , ข้าวกล้องหอมมะลิ 12 กก. , ข้าวภูเขาไฟ 5 กก. 6 ถุง และ ข้าวภูเขาไฟ 15 กก. 3 กระสอบ รวม 75 กก.ใช้ในกิจการของโรงพยาบาล

โครงการตั้งเป้าส่งมอบคุณช้างจับมือ ในปี 2562 จำนวน 3,000 ตัว ไปยัง 10 โรงพยาบาลของรัฐ

คลิกชมที่มาโครงการคุณช้างจับมือ https://youtu.be/KILAbZ1_838

Cr:Our Spirits