ซีพีแรม ร่วมส่งมอบความสุขและความอบอุ่นครอบครัวพนักงานผ่านกิจกรรม “บ้านซีพีแรมนี้มีรัก” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเหนียวแน่นในครอบครัว

บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดกิจกรรม “บ้านซีพีแรมนี้มีรัก” ภายในกิจกรรมมีการรับชมภาพยนตร์, กิจกรรมรังสรรค์ความอร่อยด้วยเมนูของหวานยอดฮิตอย่าง บลูเบอร์รี่ชีสพาย และกิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพื่อสร้างความผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน และครอบครัว รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตสาธารณะซีพีแรมมาร่วมสร้างความอบอุ่น และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สำนักงานใหญ่

Cr:Pr CPRAM