ใกล้เทศกาลมอบของขวัญใกล้เข้ามาชวนชาวซีพีร่วมใจ “No Gifts, Please”

ตามที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เผยแพร่ No Gift Policy เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทในเครือดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตามค่านิยมคุณธรรมและความซื่อสัตย์

สำหรับธีมในปีนี้คือ “No Gifts, Please” หน่วยงานด้านธรรมาภิบาล ของเครือฯขอได้จัดทำโปสเตอร์ เพื่อให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นำไปสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานภายในบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รับทราบและร่วมกันรณรงค์

ด้านธรรมาภิบาล
สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร
เครือเจริญโภคภัณฑ์