ซีอีโอเครือซีพี และผู้บริหารร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 24 คน แสดงพลังบนเวทีโลก One Young World Summit 2022

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์ และ คุณไพศาล เครือวงศ์วานิช ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ร่วมส่งกำลังใจแก่ผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 24 คน ที่ประกอบด้วยพนักงานรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างในเครือซีพี และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย แสดงพลังบนเวทีโลก เสริมความรู้ความเข้าใจประเด็นปัญหา และความท้าทายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ภายใต้แนวคิด ‘ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน (Catalyst of Change)’ บนเวที One Young World Summit 2022 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ