เชื่อว่าทุกคน…มีเรื่องที่อยากจะเปลี่ยน และถ้าสิ้งนั้นสามารถเปลี่ยนได้จริง คุณจะเปลี่ยนอะไร ?

 
“เครือซีพี” หนุน 24 ตัวแทนเยาวชนบินลัดฟ้าขึ้นเวที “One Young World Summit 2022” เร่งขับเคลื่อนความคิดเพื่อความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน พบกับตัวแทนเยาวชนผู้นำทั้ง 24 คนที่จะพร้อม “เปลี่ยน” โลกให้ดีไปพร้อมๆ กันกับการเข้าร่วมกิจกรรมระดับโลก One Young World Summit 2022 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2565 ณ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองภายใต้แนวคิด “Catalyst of Change” โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือและร่วมแก้ปัญหาเร่งด่วนของโลกใน 5 ประเด็นสำคัญ

1. การป้องกันความขัดแย้ง (Conflict Prevention)

2. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)

3. มหาสมุทร (Oceans)

4. ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership)

5. สุขภาพ (Health)

ติดตามข่าวสารและให้กำลังใจตัวแทนประเทศไทย ได้ที่ https://www.facebook.com/OYWThailandbyCPG/

#oneyoungworld2022 #catalystofchange #ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน