พีไอเอ็มรับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ “True5G Temi Connect & Carebot” ส่งเสริมนักศึกษาคิดค้นนวัตกรรม และพัฒนาแอปพลิเคชันในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps

รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ ชาญเกียรติก้อง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ “True5G Temi Connect & Carebot” ในโครงการ True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps โดยมี คุณสหรัฐส์ คนองศิลป์ ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค (ฝั่งกรุงเทพตอนเหนือและนนทบุรี) และคุณธวัชชัย ฤกษ์สำราญ รองผู้อำนวยการธุรกิจโมบายล์และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education และส่งเสริมให้นักศึกษาได้คิดจริง ทำจริง และพัฒนาแอปพลิเคชันร่วมกับหุ่นยนต์ 3 ด้านได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Innovation and R&D รวมถึงสามารถต่อยอดไอเดียสู่การเป็นสตาร์ทอัพ

ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี 5G, หุ่นยนต์, กระบวนการพัฒนานวัตกรรม และเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ภายในงานมีคณาจารย์ นักศึกษาพีไอเอ็ม และผู้บริหารทรู เข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (iCRAS) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ

Cr:Pr PIM