The Explorer project ร่วมกับสาธิตพีไอเอ็ม สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จัด“Kajo International Finnjamboree 2022”เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ชีวิต

โครงการ The Explorer project ร่วมกับโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) และสถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างประสบการณ์ชีวิต “Kajo International Finnjamboree 2022” เรียนรู้ทักษะชีวิตกับเยาวชนจากทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นเพียง 6 ปีครั้ง ในดินแดนแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยกย่องว่าการศึกษาดีที่สุดในโลก 9 วันเต็ม กับการใช้ชีวิตในแคมป์ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีก 4 วันในกรุงเฮลซิงกิ

ค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง พร้อมอาหาร – ที่พัก 13 วัน รวม 117,000* บาท

(*หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในโปรแกรม)

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการพักแรม เช่น เต็นท์ ถุงนอน ไฟฉาย

– ค่าใช้จ่ายในการตรวจ / รูปแบบการกักตัวหลังจากการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ถ้ามี)

– การฉีดวัคซีน และวัคซีนพาสปอร์ต ก่อนวันเดินทาง

– ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า / ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมการเดินทาง)

**ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 15,500 บาท ในทุกกรณี

 รายละเอียดกิจกรรมและโปรแกรมการเดินทาง คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://forms.gle/Bd5gbyZRnGiKZP19A

ตัวอย่างค่ายครั้งที่ผ่านมาในปี 2016

#SummerCamp #การศึกษาฟินแลนด์ #เยาวชนระดับโลก #ค่ายผู้นำ #ค่ายเยาวชน

Cr. สถานทูตฟินแลนด์