หนังสือชีวประวัติของท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์ ความคิด ความเชื่อ และปรัญชา” ฉบับภาษาไทย เปิดสั่งจองได้วันนี้-10 ส.ค.นี้

ข่าวดีสำหรับผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในเครือซีพีที่สนใจหนังสือชีวประวัติของท่านประธานอาวุโส “ธนินท์ เจียรวนนท์ ความคิด ความเชื่อ และปรัญชา” ทำการแปลมาจากหนังสือ Roots & Vision ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งกล่าวถึงท่านในฐานะนักธุรกิจไทยคนเดียวที่นิตยสาร Nikkei Asian Review ให้การยอมรับ รวบรวมแนวความคิด ทำอย่างไรจึงพาธุรกิจเมล็ดพันธุ์เล็กๆในประเทศไทย ไปสู่ธุรกิจอาหารครบวงจร และขยายเป็น 8 สายธุรกิจหลัก ครอบคลุม 13 กลุ่มธุรกิจย่อย และมีการลงทุนอยู่ใน 21 ประเทศทั่วโลก และเขตเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ่งที่ท่านยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และกลยุทธ์ที่ทำให้ธุรกิจดำเนินกิจการมาเกือบ 100 ปี โดยสอดแทรกคุณธรรม ปรัชญาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนการวางแผนสืบทอดธุรกิจในอนาคต

ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในเครือซีพีที่สนใจหนังสือภาษาไทยฉบับนี้ สามารถ pre-order ผ่านเว็บไซต์ โดยสแกน QR Code หรือสั่งจองผ่าน Call Center ของ 24shopping โทร. 02-780-7600 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์