22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2564 ถ่ายภาพ FACE SCAN พนักงาน เตรียมพร้อมสู่บ้านหลังใหม่ THE TARA

เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน ที่ 31 หน่วยงานแรก จะเริ่มย้ายพื้นที่สู่บ้านหลังใหม่ อาคาร “THE TARA” โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะทำงานย้ายพื้นที่สำนักงานฯ ได้ผสานพลังจัดเตรียมสถานที่ และด้านระบบเทคโนโลยี โดยจัดการถ่ายภาพ Face Scanให้แก่พนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และใช้ในการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน ในการเข้าพื้นที่อาคารTHE TARA เพื่อรักษาความปลอดภัยของอาคาร บันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน โดยมีคณะทำงานด้านระบบสื่อสารและสารสนเทศ นำโดยคุณชัยพฤกษ์ แพฟื้น Senior Specialist Network บริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด, คุณเพชรลัดดา ศุภกิจมงคล รองผู้จัดการฝ่าย Store Robotic and Technology Management สำนักบริหารทรัพย์สิน สายงาน CAF-M และทีมงานด้านระบบฯ จัดสถานที่ให้บริการถ่ายภาพ Face Scan ณ Co-Working Space ชั้น 14A อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ โดยอำนวยความสะดวกให้พนักงาน ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 1 มี.ค. 2564 นี้

โดยจะมีการเก็บภาพถ่ายของพนักงานตามจุดต่างๆ ณ อาคารธาราสาทร , อาคารปัญจภูมิ ณ ห้องประชุมชั้น 7, อาคารธาราสาทร, ห้องประชุม 1111B ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ และอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 พญาไท ในลำดับถัดไป โดยคณะทำงานย้ายพื้นที่สำนักงานฯ ทุกด้าน พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยหัวใจ เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้ย้ายสู่บ้านหลังใหม่อย่างราบรื่น เพราะ “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข