10 แนวโน้มอาหารปี 2020

ID:328716769

Innova Market Insights ออก Top 10 Food Trends for 2020 หรือ 10 แนวโน้มอาหารปี 2020 โดยเป็นผลจากวิเคราะห์จากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลก
(ดูรายละเอียดที่ foodindustryexcutive.com)

10 แนวโน้มอาหารปี 2020 ได้แก่
1) อาหารที่มีการเล่าเรื่อง – ผู้บริโภค 56% กล่าวว่า เรื่องราวมีผลต่อการซื้ออาหาร เช่น ที่มาของส่วนผสม และกระบวนการผลิต เนื่องจากผู้บริโภคต้องการความโปร่งใสและความซื่อสัตย์
2) อาหารจาก plant-based -Innova พบว่า ผู้บริโภคชอบคำกล่าวอ้างว่า plant-based มากกว่า vegan หรือ vegetarian ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2014-2018) อาหารที่กล่าวอ้างว่าเป็น plant-based ขยายตัวถึง 68% ต่อปี
3) ความยั่งยืน – ผู้บริโภคหวังให้ธุรกิจลงทุนในความยั่งยืนเพิ่มขึ้นจาก 65% ในปี 2018 เป็น 87% ในปี 2019 และราว 50% ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าที่ผลิตอย่างยั่งยืน
4) อาหารที่ตอบสนอง lifestyle เช่น กลุ่ม Gen Z ต้องการเครื่องดื่มโปรตีน
5) เนื้อสัมผัส (texture) – ผู้บริโภค 70% เห็นว่า เนื้อสัมผัสช่วยให้อาหารน่าสนใจมากขึ้น
6) สารอาหารหลักในอาหาร (Macronutrient) – ผู้บริโภคจะคำนึงถึงสารอาหารหลักในอาหาร เช่น ผู้บริโภคไม่ต้องการน้ำตาล แต่ต้องการ fiber
7) อาหาร hybrid – ผู้บริโภคชาวอเมริกัน 70% ชอบอาหารที่มีรสชาติคละกัน เช่น หวานและเค็ม
8) ส่วนผสม (Ingredients) – ผู้บริโภคสนใจดูส่วนผสมของอาหาร เช่น fiber, probiotic, prebiotic และ CBD
9) อาหารเพื่อสุขภาพ – ผู้บริโภคจะทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่ง Innova เรียกว่า แนวโน้มนี้ว่า cosmeceutical และเห็นว่าแนวโน้มนี้มีศักยภาพในการขยายตัวอีกมาก
10) อาหารเฉพาะตัวบุคคล (personalization) – ผู้บริโภค 2 ใน 5 ต้องการอาหารที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตนและเป็น limited-edition และ Innova คาดว่า อาหารแบบ Limited นี้จะขยายตัวถึง 30% ต่อปี

——————————–