กลุ่มทรู ยกระดับชาวชุมชนตลาดน้ำอัมพวาเรียนรู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขยายช่องทางสร้างรายได้ขานรับสังคมยุค 4.0 ลดความเสี่ยงโควิด 19

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มทรูพื้นที่ภาคตะวันตก โดย คุณรัชกฤต กาญจนรุ่งแสง ผู้จัดการทั่วไป เขตพื้นที่ภาคตะวันตก ยกทัพพนักงานกลุ่มทรูผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media กว่า 50 คน ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Social Media และประโยชน์ของการใช้สื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และเพิ่มช่องทางกายขายให้แก่ชาวชุมชนพ่อค้าแม่ขายในตลาดน้ำพัมพวากว่า 80 คน โดยมี คุณวิรัติ นิลศรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอัมพวา เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ ทีมงาน ได้แนะนำความรู้ และวิธีการใช้งาน เพื่อให้ชาวชุมชนสามารถนำไปเป็นเครื่องมือ และเพิ่มช่องทางการขาย จากเดิมที่ขายเฉพาะหน้าร้าน ซึ่งสอดรับกับสถานการณ์โควิด 19 ที่สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ทีมงานได้แนะนำเทคนิคการแต่งรูปภาพสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจ ถ่ายทอดเทคนิคการทำวีดีโอ และการขายสินค้าผ่าน Facebook รวมทั้งแนะนำการใช้จ่ายเงินออนไลน์เพื่อซื้อสินค้าแทนการใช้เงินสด ด้วยแอปพลิเคชัน TrueMoney Walle ซึ่งเข้ากับสถานการณ์สังคมไร้เงินสดได้อย่างดี

นอกจากนี้ ยังได้ส่งมอบความห่วงใย โดยมอบเจลแอลกอฮอร์ ที่มีลักษณะเป็นแท่นเหยียบช่วยลดการสัมผัส เพื่อใช้ในตลาดน้ำอัมพวาอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างผู้เข้าร่วมงาน เป็นการต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าถึงชุมชน เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี เพิ่มช่องทางขายพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน กล่าวว่า กลุ่มทรู เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร ที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 นี้ เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้น การที่เราเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นการตอบโจทย์ความต้องการ และช่วยส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยี และใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเริ่มดีขึ้น แต่การจัดงานยังคงปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค โดยมีการวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผู้ร่วมงานทุกราย ด้วยความห่วงใยจากใจทรูสู่ชุมชน