22 มิถุนายน ‘วันป่าฝนโลก’

คืนพื้นที่สีเขียว
คืนพื้นที่ป่าฝน
ให้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์
อยู่คู่กับธรรมชาติ
และโลกของเราตลอดไป

#วันป่าฝนโลก #สัตว์มีค่าป่ามีคุณ #CP #CPG #CPF #Lotus
#true #truetogether #ซีพีร้อยเรียงความดี
#DNP #JungleCoffee #ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม