“เพราะพนักงานทรูทุกคน คือ คนสำคัญของเรา” เราจึงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็น People Organization

วันนี้กลุ่มทรูคว้ารางวัลแห่งความภูมิใจ Top Employer Thailand 2021 นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน “เพราะพนักงานทรูทุกคน คือ คนสำคัญของเรา” เราจึงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งสู่การเป็น People Organization

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนทุกกิจกรรม เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับครอบครัวทรูของเรา ให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างมีความสุข และเติบโตไปพร้อมกัน

เพราะเราเชื่อว่า ‘การเรียนรู้ไม่เคยหยุดนิ่ง’ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทรูออกแบบเครื่องมือสำหรับพัฒนาศักยภาพ พร้อมเชื่อมโยงการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัทเอง คือ

  • True Digital Academy สถาบันการศึกษาที่ช่วยยกระดับความสามารถให้คนทำงานยุคดิจิทัลที่ใช้ได้จริง ทั้งเทคโนโลยี ดาต้า การจัดการด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด นวัตกรรม และความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ ฯลฯ
  • True Connect แอปที่เราออกแบบเพื่อพนักงานทรูทั่วประเทศ ใช้เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกันผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการอัปเดตข่าวสารของบริษัท และสิทธิประโยชน์มากมาย และยังใช้เป็น platform ในการทำงาน ลดขั้นตอนการอนุมัติ ตั้งค่า KPI รวมถึงการประเมินผลงานของพนักงานได้อย่างสะดวก

จุดประกายผู้นำด้วยโครงการพิเศษที่ให้พนักงานเข้าร่วมและเข้าถึงทุกกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วยวิธีการลงพื้นที่จริง รวมถึงสัมผัสกับทีมงานทุกภาคส่วนภายในกลุ่มทรู เพื่อพัฒนาให้พนักงานก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้อย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะ SPLD (Special Project Leadership Development) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพชาวทรู  ผ่านการยกระดับแผนการทำงานที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทุกคนจะได้เรียนรู้ แบ่งปัน และลงพื้นที่จริง เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนในพื้นที่ของตัวเอง พร้อมสร้างแผนงาน ด้วยนวัตกรรม สินค้า และการบริการให้ตอบโจทย์การขายทุกพื้นที่ทุกภาค

ทรูสร้างสุข เพื่อให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงาน และพร้อมส่งมอบบริการที่ดีเลิศกับลูกค้าที่รักของเราต่อไป

เราจึงสร้างสรรค์โครงการปลูกรัก ที่เปรียบเสมือนหัวใจที่ช่วยขับเคลื่อนพนักงานให้ก้าวไปพร้อมวัฒนธรรม 4C ของทรู (Caring, Credible, Creative, Courageous)  ผ่านการดูแลใส่ใจพนักงานใน 4 ด้าน

  • ปลูกรักสุขภาพดี
  • ปลูกรักปลูกธรรม
  • ปลูกความมั่งคั่ง
  • ปลูกความผูกพัน

ในวิกฤต Covid-19 พนักงานทรูทุกคน ต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เราดูแลแผนประกันสุขภาพของพนักงาน เปิดสายด่วนให้คำปรึกษา และให้กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนบุตรโดยไม่คิดดอกเบี้ย พนักงานที่มีรายได้น้อยและครอบครัวเดือดร้อน จะได้รับ e-Coupon ใช้ซื้ออาหารในเครือซีพี

ทรูยังสนับสนุน Work from Home ใช้เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น รวมถึงให้แพ็กเกจเสริมฟรีสำหรับใช้โทรและเน็ตไม่อั้น ในช่วงที่พนักงานทำงานที่บ้าน

สำหรับพนักงานหน้าบ้านที่ยังต้องดูแลลูกค้า เราก็ไม่ละเลยการดูแลแบบเต็มที่ ด้วยการจัดเต็มหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ จัดหาอาหารให้รับประทานฟรี ทั้งหมดนี้ เพราะพนักงานทุกคนคือครอบครัวของเรา

#TrueTopEmployer2021 #ทรูนายจ้างในดวงใจ #TrueDigitalLife #คุณค่าของการมีกันและกัน #truecorp #true