ขอเชิญเพื่อนพนักงานชมความงดงามของสัตว์ป่าและธรรมชาติกับโครงการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”

 

รางวัลเกียรติยศ ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ประจำปี 2562
ชื่อภาพ : ป่าพรุควนเคร็ง
โดย : นายปุลิน เวชโช
สถานที่ถ่ายภาพ : อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพนก ประจำปี 2563
ชื่อภาพ : ปกป้อง
โดย : นายณรงค์ สุวรรณรงค์
สถานที่ถ่ายภาพ : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพสัตว์อื่น ๆ ประจำปี 2562
ชื่อภาพ ดงปะการังความงดงามแห่งท้องทะเลไทย
ภาพโดย นายสุรกิจ แสวงชิต
สถานที่ หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต

รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Landscape ประจำปี 2562
ชื่อภาพ ป่าสีชมพู
ภาพโดย นายศราวุฒิ ทองเมือง
สถานที่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก

รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทสัตว์ป่า ภาพนก ประจำปี 2562
ชื่อภาพ พ่อมาแล้ว
ภาพโดย นายบุญเลิศ ชายเกตุ
สถานที่ น้ำตกหนานสูง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จ.พัทลุง

รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro ประจำปี 2562
ชื่อภาพ พร่างพรายประกายฉัตร
ภาพโดย นายสรรเพชร จินดาทอง
สถานที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

รางวัลเกียรติยศ ประเภทสัตว์ป่า ประจำปี 2562
ชื่อภาพ จ้อง
ภาพโดย นายฑีฆายุ วีระวุฒิ
สถานที่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

รางวัลพฤติกรรมสัตว์ป่า ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2562
ชื่อภาพ ถิ่นข้า ใครอย่าแตะ
ภาพโดย เด็กชาย ธรรมบุญ อุยยานนวาระ โรงเรียนรุ่งอรุณ
สถานที่ ทุ่งปากพลี จ.นครนายก

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่าไม้ ภาพ Macro ประจำปี 2562
ชื่อภาพ นกฮูกมรกต
ภาพโดย นายชนินทร์ เธียรวิวัฒน์นุกูล
สถานที่ ดอยหัวหมด จ.ตาก