กลุ่มทรู รวมพลังจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยน์ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

29 พ.ย. 2562 ณ อาคาร ทรูทาวเวอร์ กลุ่มทรู นำโดย คุณอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร คุณนพปฎล เดชอุดม รองประธานคณะกรรมการบริหาร และคุณสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา รวมกว่า 100 คน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

พร้อมกับกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยได้ร่วมกันทำความดี รวมพลังทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณทางเดินเท้าถนนรัชดาภิเษก จากแยกพระรามเก้าถึงแยกเทียมร่วมมิตร ให้สวยงามและสะอาดตายิ่งขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกลุ่มทรู ที่ได้แสดงพลังแห่งความสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน.

Cr:Pr True
ภาพ CSR True