ชนะไปด้วยกัน…ทรู 5G เดินหน้าเคียงคู่สู้โควิดกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” สนับสนุนบุคลากรการแพทย์ ลดเสี่ยงแบ่งเบาภารกิจดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล

กลุ่มทรู เดินหน้าเคียงคู่คนไทยให้ชนะ โควิด-19 ไปด้วยกัน พร้อมสนับสนุนภารกิจบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กลุ่มทรู โดย คุณพุทธรักษา เพ็ญสาดแสง (ที่ 2 จากขวา) District Manager และคุณภารดร หมุยจินดา (ขวาสุด) Senior Area Owner จ.สมุทรสาคร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นตัวแทนส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” พร้อมแท็บแล็ตควบคุมการใช้งาน แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดย คุณวรารัตน์ ทองศิริมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าหน่วยงานงาน OPD MED และนางสาวรัตนา ยี่สุ่นเทศ (ซ้ายสุด) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าหน่วยงานประกันสังคมชาย เป็นผู้รับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G “เทมิ” ควบคุมผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ที่เร็วแรงกว่า รายแรก รายเดียว ครบสุดทุกย่านความถี่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แพทย์พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยได้จากระยะไกล ทั้งติดตามอาการและให้คำแนะนำในการรักษา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ผู้ป่วย ลดการสัมผัสและความเสี่ยงติดเชื้อ และทำให้สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกลุ่มทรูที่จะเคียงคู่คนไทยให้ชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน

#โควิด19 #COVID19 #หมอชนะ #True5G
#comeTRUEwithTRUE5G #BESTwithTRUE5G
#ทรูเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether #คุณค่าของการมีกันและกัน