ชวนชาวซีพีร่วมกิจกรรม CP Roudtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดพนักงาน ครั้งที่ 8

กิจกรรม CP Roudtable ล้อมวงคิด ใกล้ชิดพนักงาน ครั้งที่ 8 เตรียมพบกับ 2 ผู้บริหารของซี.พี.เวียดนาม บินลัดฟ้ามาแบ่งปันเรื่องราวชีวิตการทำงานในต่างแดน เรื่องราวและความประทับใจในการสร้างสรรค์สังคมจนเป็นที่ยอมรับของชาวเวียดนาม โดย คุณเล หยัต ถุ่ย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น และคุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 – 15:30 น. ณ True Digital Park สุขุมวิท 101