ซีพีเอฟ แจงผู้บริหารไม่ได้เดินทางไปอังกฤษ

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดย คุณกอบบุญ ศรีชัย เลขานุการบริษัท ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยชี้แจงว่า กรณี Breaking News ของ www.kaohoon.com เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2563 ระบุว่า

ผู้อำนวยการสายการเงิน หรือ CFO (“Chief Financial Officer”) ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)(“CPF”) เดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เมื่อประมาณ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจาก คุณไพศาล จิระกิจเจริญ CFO ของ CPF ไม่ได้เดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในเวลาตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ Breaking News ของ www.kaohoon.com ได้รายงานข่าวเปิดเผยว่า คุณพากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19

คุณพากพูม เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางไปร่วมประชุมดีลการซื้อกิจการเทสโก้ โลตัส ในประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อ 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยมีรายงานว่ามีผู้ที่เข้าประชุมในครั้งนี้บางส่วนติดเชื้อโควิด-19 ด้วยเช่นกัน