ชวนชาวซีพีร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จย่าและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั่วประเทศ

คุณวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชิญชวนผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือฯ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมทบทุนการดำเนินงานของสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในการดูแล ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

ที่ระลึกสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญทุก 300 บาทได้รับพระผงพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ 1 องค์ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารโครงการพิเศษ 0-625-8310-12