คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์เชิญผู้บริหารเครือซีพีบรรยายให้นศ.ป.ตรี-โท เรื่อง Changing China

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรควบปริญญาตี-ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้ความสนใจเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีน โดยเชิญคุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล ผู้บริหารเครือซีพีไปบรรยายเรื่อง Changing China ให้นศ.ปริญญาตรีและโท ท่ามกลางความสนใจของนศ.เนื่องจากจีนมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเป็นบทเรียนว่าปัจจัยอะไรทำให้จีนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็จจนกลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากมายจนเป็นที่จับตาของโลก