“ซีพี” และ “ทรู” ร่วมลงนามความร่วมมือพันธมิตรด้านการลงทุน ผลักดัน InnoSpace (Thailand) หนุน Startup ไทยสู่ระดับโลก

คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พันธมิตรด้านการลงทุน ในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) โดยมีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐวิสาหกิจ พันธมิตรเอกชน และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ มีบริษัทเอกชน และสถาบันการเงิน รวมจำนวน 13 องค์กร ที่ตอบรับเข้าร่วมลงทุน โดยถือเป็นการระดมทุนครั้งที่ 1 สำหรับจัดตั้งบริษัท InnoSpace (Thailand) จำกัด จำนวนรวม 515 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดย คุณเมธี วินิชบุตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เป็นผู้แทนในการร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ การผลักดัน InnoSpace (Thailand) เป็นการสร้าง Platform และเติมเต็มระบบนิเวศในการพัฒนา Startup ให้ครบถ้วนตลอดวงจรชีวิต และผลักดันให้ Startup ไทย แข่งขันในเวทีโลกได้ InnoSpace (Thailand) จึงมีจุดเด่นในการเชื่อมโยง บูรณาการ และประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นเครือข่ายร่วมดำเนินงาน ทั้งในลักษณะพันธมิตรด้านการลงทุน (Investment Partner) พันธมิตรด้านการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubation Partner) และพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ (Technology & Knowledge Partner) ทั้งในด้านการวิจัย และนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้าง Startup ที่สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว มุ่งยกระดับ Startup ไทยให้ถึงระดับ Unicorn และให้เกิดธุรกิจที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต

Cr:Pr CPG