ชมรมเพื่อนถึงเพื่อน มอบเงินช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน KSP ป่วยเป็นโรคร้าย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บริษัทเค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณจิตภินันท์ รัตนชัยสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการด้านบริหารงานพนักงานสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนชมรมเพื่อนถึงเพื่อนได้มอบเงินช่วยเหลือ คุณสุนทร ภาคโคไคร พนักงานที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและค่าใช้จ่ายๆ ต่อไป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยให้มีพลัง แรงใจในการรักษา

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
บริษัทเค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด