มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อสาธารณะกุศล คนละ 265 บาท โดยจะได้รับแจกหนังสือ ”ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” คนละ 1 เล่ม ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ (รัชดา)