มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เปิดบูธจำหน่ายหนังสือ ”ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” ชวนผู้บริหาร พนง.เครือฯร่วมสมทบเพื่อสาธารณกุศล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์เปิดบูธเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมสมทบเพื่อสาธารณกุศลด้วยการจำหน่ายหนังสือ”ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว”โดยท่านประธานอาวุโสในราคา 265 บาท โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีพร้อมรับหนังสือ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” โดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ “ ที่ถงชั้นล่างอาคารซีพี สีลม ได้รับความสนใจจากผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งประชาชนทั่วไป

และวันศุกร์ที่25 ตุลาคม2562 มูลนิธิฯจะนำหนังสือไปจำหน่ายที่อาคารทรูทาวเวอร์ ผู้บริหารและเพื่อนพนักงานสนใจแวะอุดหนุนได้ในวันดังกล่าว