ซีพีเอฟ สร้างกำลังใจผู้สูงวัยใช้ชีวิตยืนยาวกว่า 800 ชีวิต

โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ซีพีเอฟ โครงการที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไร้ที่พึ่งพิง ไม่มีรายได้ และไม่มีลูกหลานดูแล โดยให้ความช่วยเหลือตลอดชีวิต หรือจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม ซึ่งตลอด 9 ปีที่ซีพีเอฟดำเนินโครงการดังกล่าว ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวมมากกว่า 800 ราย

“บังอร เปิ้นสาตร์” วัย 53 ปี หรือพี่เม้าส์ ผู้ช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บางโทรัด ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เล่าว่า ในพื้นที่ ต.บางโทรัดซึ่งครอบคลุม 10 หมู่บ้าน มีจำนวนผู้สูงวัยหลายรายที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพราะไม่มีรายได้และไม่มีลูกหลานดูแล เช่น ป้าทองสุข โพธิ์บุญรอด อายุ 75 ปี ขาพิการ เดินไม่สะดวก อยู่ตัวคนเดียว เนื่องจากสามีและลูกเสียชีวิต ป้าทองสุขมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และเบี้ยคนพิการเดือนละ 800 บาท มีรายได้จากการรับจ้างเย็บจากที่ใช้มุงหลังคาบ้างหากมีคนมาจ้าง หลังจากที่ป้าทองสุขได้รับความช่วยเหลือจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำมหาชัย ซีพีเอฟ ในโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ที่มอบเงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพเดือนละ 2,000 บาท ทำให้ความเป็นอยู่ของป้าดีขึ้นกว่าเดิม จากที่ต้องกระเหม็ดกระแหม่กินวันละ 2 มื้อ ตอนนี้ได้กินครบ 3 มื้อ มีผลให้สุขภาพของป้าดีขึ้น

นอกจากนี้ ป้าทองสุขยังได้กำลังใจที่ดีและมีความสุขที่มีเจ้าหน้าที่และผู้บริหารซีพีเอฟไปเยี่ยมเยียน ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ อยากให้มีโครงการอย่างนี้ตลอดไป เพราะเป็นโครงการที่ดี ช่วยเหลือผู้สูงวัยในด้านการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ และยังช่วยเยียวยาจิตใจของผู้สูงอายุให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิต

ผู้สูงวัยอีกหลายรายในพื้นที่ ต.บางโทรัด ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม “คุณยายพะเยาว์ ใครสุวรรณ์” หรือคุณยายเยาว์ อายุ 79 ปี รับความช่วยเหลือจากโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 คุณยายเยาว์ป่วยจากอาการเส้นเลือดในสมองแตก อัมพาตครึ่งซีก ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และยังมีโรคความดันโลหิตสูง ไม่มีลูกหลานดูแล ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลือนำข้าวปลาอาหารมาให้ทุกมื้อ คอยเช็ดตัว เปลี่ยนแพมเพิร์ส ให้ทั้งเช้าและเย็น ผู้สูงวัยที่กองทุนรับเข้าโครงการในปีนี้

อาทิ “นางสาวเล็ก แซ่อื้อ” อายุ 76 ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ข้อเข่าเสื่อม อาศัยเพียงลำพัง มีเพื่อนบ้านช่วยเหลือบ้างเป็นครั้งคราว มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท “นางผิว ขยายวงศ์” อายุ 89 ปี มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เดินเท้าสองข้างไม่เท่ากัน เท้าซ้ายต้องเขย่งเดิน อาศัยอยู่เพียงลำพัง มีรายได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท เป็นต้น

คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะทำงานกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย มาตั้งแต่ปี 2554 มีการพิจารณารับผู้สูงวัยเข้าโครงการทุกๆ ปี เพื่อช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไม่มีรายได้และไม่มีลูกหลานดูแล ซึ่งอาศัยรอบฟาร์มและโรงงานรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร เป็นการช่วยเหลือตลอดชีวิตจนกว่าผู้สูงอายุจะถึงแก่กรรม ซึ่งนอกจากโครงการนี้จะเป็นการปลูกฝังพนักงานของบริษัทให้ตระหนักเรื่องความกตัญญูรู้คุณผู้สูงอายุในสังคมแล้ว ยังทำให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันคนในชุมชนรอบๆ สถานประกอบการของบริษัทด้วย

Cr:Pr CPF