2 เด็กโรงเรียน ตชด.ห่างไกลสู้สุดใจจนจบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ผมขอแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ของเด็ก 2 คนที่มาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่มุมานะฝ่าฟันจนสำเร็จการศึกษา นั้นคือเรื่องราวของ ติ๊ดตี่-นพปฎล เจือจุ้น และ ด๋อม-ณัฐนันท์ จันทรประทักษ์ สองหนุ่มที่จบชั้น ป.6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และได้เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการนักเรียนทุนศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จนจบชั้น ม.6 ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ หรือ ABAC จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วในวันนี้

ติ๊ดตี่-น้องนพปฎล เจือจุ้น มีความโดดเด่นด้านภาษา สามารถสอบชิงทุนจากโครงการที่ ABAC จัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส ได้

ระหว่างที่เรียน “นพปฎล” ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายเยาวชนที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลา 1 เดือน และได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน Asia Pacific Youth Exchange Thailand หรือ APYE Thailand 2018 จัดโดย UNDP เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้และใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ร่วมกับเยาวชนนานาชาติกว่า 170 คนจาก 20 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก เป็นเวลา 2 สัปดาห์

สำหรับ ด๋อม-น้องณัฐนันท์ จบ ม.6 ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ด้วยผลการเรียนที่ดี และสามารถสอบชิงทุน เดียวกัน เข้าเรียนต่อในคณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตรได้ ขณะอยู่ชั้นปีที่ 4 ด๋อม-ณัฐนันท์ ได้รับคัดเลือกให้เดินทางไปฝึกงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยประจำชาติ ซุง เซง ไต้หวัน พร้อมร่วมทำงานวิจัยในหัวข้อ Over Expression และการผลิตโปรตีนโดยใช้ Recombinant E.coli ระยะเวลา 2 เดือน ก่อนกลับมาเรียนต่อจนจบปริญญาตรี และขณะเรียนในมหาวิทยาลัย ด๋อม-ณัฐนันท์ ยังร่วมเป็นจิตอาสา สอนพิเศษให้รุ่นน้องมาโดยตลอด

โครงการนักเรียนทุนศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการมาเป็นปีที่ 17 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่เรียนจบชั้น ป.6 จากโรงเรียน ตชด. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ตามแนวทางของโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมูลนิธิฯ จะให้ทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน ให้มาเรียนต่อ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ตั้งแต่ ม.1 จนจบ ม.6 จากนั้นจะดูแลให้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพระหว่างที่เรียนในโรงเรียนวังไกลกังวล เด็กทุกคนจะพักค้างในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรของมูลนิธิฯ ที่ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักโดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ดูแลด้านความเป็นอยู่ การสร้างระเบียบวินัย การให้ความรู้เพิ่มเติมด้านการเกษตร และฝึกทักษะผู้นำซึ่งที่ผ่านมานักเรียนทุนในโครงการได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลติดต่อกันมาเกือบทุกปี

ขอขอบคุณ : คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
และสำนักประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ขอบคุณภาพ : สำนักโสตทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์