ซีพีแรมกับ 9 มาตรการป้องกันฯ ไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้บริโภค คุมเข้มทั่วประเทศ

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19ในปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ออกมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงาน เช่นเดียวกับบริษัทซีพีแรม ได้ออกมาตรการ9ข้อเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้บริโภค อาทิ การตั้งคณะทำงานป้องกันฯ การดูแลทำความสะอาดพื้นที่ การให้ความรู้ พนักงาน ซัพพลายเออร์ การเข้าเยี่ยม การเดินทางกลับจากต่างประเทศ เป็นต้น