ข่าวดีชาวซีพี โรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงานเครือซีพีประจำปี 2563

รายงานข่าวจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน ที่ก่อตั้งโดย คุณวรรณี เจียรวนนท์ รอส์ส เปิดเผยว่าทางโรงเรียนฯเตรียมมอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี2563 โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นต่างๆดังนี้

1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (เทียบเท่าเกรด 6)
2.ชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 1 (ทียบเท่าเกรด 7)
3.ชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 2 (ทียบเท่าเกรด 8)
4.ชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 3 (ทียบเท่าเกรด 9)
5.ชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 4 (ทียบเท่าเกรด 10)
6.ชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 5 (ทียบเท่าเกรด 11)

โดยจะมอบทุนการศึกษาให้ตั้งแต่ทุนละ 50%-100% ของค่าเล่าเรียนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้จะพิจารณาตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคนและตามเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและจะมอบทุนการศึกษาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นเกรด12 (เทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 1-4 ในปีการศึกษา 2562 เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียนดีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป เป็นบุตรพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งบิดาและ/หรือมารดาเป็นพนักงานที่สังกัดบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่างๆของเครือเจริญโภคภัณฑ์และมีอายุการทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562)และไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สำหรับผู้ประสงค์ที่จะขอรับทุนการศึกษาติดต่อขอใบสมัครได้ที่ คุณระวีวรรณ มานะกิจ สำนักงานตรอกจันทน์ ชั้น 2 โทรศัพท์ 089-104-1489 ติดตามรายละเอียดตามนี้