ซีอีโอ “ศุภชัย เจียรวนนท์” ขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมประมูลอู่ตะเภาและทุ่มเทอย่างเต็มที่ พร้อมรอฟังผลพิจารณาจากกรรมการ

“วันที่ 17 มกราคม 2020 คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ได้กล่าวขอบคุณทีมงานที่ได้ร่วมกันทำงานและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ภายใต้ บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร รวมถึง การขอความเมตตาจากศาล เพื่อกลับสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งถือเป็นการรักษาสิทธิ์ ทั้งนี้ การเตรียมการของทีมงานตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ต้องถือได้ว่า ทำอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ โดยใช้ทีมงานและทีปรึกษาที่มีคุณภาพระดับโลก ทำให้ได้ข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ

เนื่องจากปัจจุบัน กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโดยละเอียดของกรรมการคัดเลือก จึงขอให้ทุกคนรอฟังผลการพิจารณาร่วมกัน และขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง”