วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เตรียมรับเปิดเรียนด้วยมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการของภาครัฐ เพิ่มความมั่นใจ ความเชื่อมั่นนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง บุคคลากร และบุคคลทั่วไป

โดยคุณอิสรา ศศิสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ว่าทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้วางมาตรการพร้อมแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา บุคคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าวิทยาลัยฯ พร้อมขอความร่วมมือให้สแกน QR CODE ลงทะเบียนเข้า-ออกพื้นที่วิทยาลัยทุกครั้ง ทุกคนที่เข้ามาภายในวิทยาลัยฯ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face shield ตลอดเวลา

ด้านพื้นที่ภายในวิทยาลัยฯมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือด้วยสบู่ตามจุดต่างๆ มีการกำหนดเส้นแบ่งระยะห่าง 1 เมตรในทุกพื้นที่ อาทิ ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ห้องประชุม ภายในลิฟท์ เป็นต้น รวมถึงมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคพื้นที่อย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ครอบคลุม เพื่อให้อาคารสถานที่ส่วนต่างๆปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของทุกคน นอกจากนี้ยังมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกับนักเรียนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลที่ผ่านเข้าออกวิทยาลัยทุกคน

Cr:Pr PAT