พร้อมเปิดจองหนังสือ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” โดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์

พร้อมเปิดจองหนังสือ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” โดยท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว” คือ บทเรียนจากของจริงและแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มีความฝันนำไปต่อยอดสร้างความสำเร็จในเส้นทางของตัวเอง
ท่านประธานอาวุโส ไม่ยอมเสียเวลาชื่นชมกับความสำเร็จนานเกินไป ท่านให้เวลาเพียงแค่วันเดียว เพราะพรุ่งนี้ต้องลำบากขึ้น งานยิ่งใหญ่ ยิ่งลำบาก ยิ่งเหนื่อย

หนังสือเล่มนี้จุดประกายความคิด ต่อยอดความสำเร็จ ดีใจแล้วไปต่อ
พบเรื่องราวอันน่าทึ่งได้ในหนังสือเล่มนี้ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว”

เชิญชวนผู้บริหาร พนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ สั่งจองผ่านมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ รายได้บริจาคแก่สาธารณกุศลทั้งหมดและท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ส่งได้ที่ คุณ ศราวัล E-mail : [email protected]
คุณสุรีย์พร E-mail :[email protected]
คุณอุษา E-mail : [email protected]

สอบถามได้ที่ คุณอุษา สืบเวชกุล โทร.0-2766-7969

 

ดาวน์โหลดใบสั่งจอง หนังสือ “ความสำเร็จ ดีใจได้วันเดียว”  Click